Dirtyline Studio | The Boundaries (2 fonts) ~ $20

The Boundaries was designed by Hendra Maulia and published by Dirtyline Studio. The Boundaries contains 2 styles and family package options.

The Boundaries is a handmade Clean typeface, with authentic brush imperfections, and a very bouncy baseline. It has a perfectly paired complimentary marker font , and a super handy set of bonus Swash. Ideal for logos, handwritten quotes, product packaging, header, poster, merchandise, social media & greeting cards.

THÔNG TIN

Dirtyline Studio | The Boundaries (2 fonts) ~ $20

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI