Dealjumbo | Free Megabundle From Smartybundles

Cool & free graphics & mock-ups megabundle from Smartybundles. Huge free bundle with loto of presentation mock-ups, logo templates, print templates and other graphics. More amazing freebies & items from this author here!

With this freebie you get:

SBMB

  • use for personal or professional projects
  • more similar freebies & items here!

Book_Mockup1 Book_Mockup2 Book_Mockup3 Phone_Mockup1 Phone_Mockup2 FrameMockup Bird Car Elephant Mockup_01 Watch_Mockup_03

Take a look at what you get:

• 3 Book Mock-ups in PSD format
• InDesign Brochure Template Catalog – 16 pages
• 2 iPhone 6/6s Mock-ups in PSD format
• Apple Watch Mock-up in PSD format
• 5 Badges in PSD and Ai format
• InDesign Wedding Album
• 10 PSD Business Card Templates
• 10 Crest Logos in vector format
• One PSD Frame Mock-Up
• 10 Iconic Logos in PSD and Ai format
• 8 Image Renders in PSD format
• One office room PSD mock-up
• 10 Vector Ornaments and one Tileable Pattern
• 10 Stationery sets in vector format (envelope, letterhead & business card)
• 10 Vector Logos

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI