black.fontlab | Sweet Dreams – Modern Decorative Font ~ $15

Sweet Dreams is a display serif font family that is fun, enjoyable and flexible to use for any purposes. It is inspired by retro letterring style and contains 200+ of universal glyphs, ligatures and alternates.
Sweet Dreams is also a bold and elegant serif font. Add this font to your creative ideas and notice how it will make them stand out!
  • Suitable for f&b related branding
  • Stylish ligature & alternates provided
  • Including Commercial License

THÔNG TIN

black.fontlab | Sweet Dreams - Modern Decorative Font ~ $15

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI