artisans | Aqualita (1 font) ~ $15

Aqualita is bold and italic script font, And has a flexible character, there is also the top of each glyph slightly sloping.

The Features of this fonts is;

  • Standart ligatures
  • Stylistic Alternates
  • Stylistic sets
  • ornament

File font Aqualita Include ;

  • Aqualita OTF
  • Aqualita TTF
  • Aqualita font Web
  • Aqualita italic OTF
  • Aqualita italic TTF
  • Aqualita italic font Web

Can be used for various purposes.such as headings, logos, wedding invitation, t-shirt, letterhead, signage, lable, news, posters, badges etc. To enable the OpenType Stylistic alternates, you need a program that supports OpenType features such as Adobe Illustrator CS, Adobe Indesign & CorelDraw X6-X7

THÔNG TIN

aqualita

aqualita

aqualita

aqualita

aqualita

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI