Victor Barac | The Wild Things (3 font) ~ $16

A vintage handcrafted font duo that includes a beautiful cursive script with lots of alternates and OpenType features and a rounded sans-serif with both normal and italic styles.

The Wild Things Script features:

  • Uppercase & lowercase
  • Stylistic alternatives & swashes
  • Ligatures
  • Initials & finals
  • International characters (Multilingual)
  • Punctuation & symbols
  • Swash trails

The Wild Things Sans features:

  • Uppercase & lowercase
  • International characters (Multilingual)
  • Punctuation & symbols

Requires OpenType-aware software such as Photoshop/ Illustrator CC, or Character Viewer (Mac) to access all the special characters (swashes, trails, etc.).

OTF & TTF files are included.

THÔNG TIN

The Wild Things

The Wild Things

The Wild Things

The Wild Things

The Wild Things

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI