RodrigoTypo | Ding Extra (6 fonts) ~ $100

Ding Extra was designed by Andrey KudryavtsevRodrigo Araya SalasFranco Jonas Hernández and published by RodrigoTypo. Ding Extra contains 6 styles and family package options.

Ding extra, is an extended version of Ding where you can find layers, shadows, lines, dingbats, it is a very versatile font, it contains Cyrillic alphabet, as well as many ligatures.

THÔNG TIN

RodrigoTypo | Ding Extra (6 fonts) ~ $100

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI