Rodrigo Typo | Tobi Pro Family (13 fonts) ~ $99

obi Pro


Author: Franco Jonas, Andrey Kudryavtsev, Rodrigo Araya


Concept: Tobi Pro – the new version of Tobi “the previous year” – is a geometric typographic family with an organic touch. Contains 7 fun variants, shadows, dingbats and effects for the Heavy variant, also has OpenType alternatives in all its variants. Tobi is a perfect typeface for posters, packaging, logos and any visual communication application inherent to children and youth designs.

THÔNG TIN

Rodrigo Typo | Tobi Pro Family (13 fonts) ~ $99

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI