Rabbittype | Flitte Script (1 font) ~ $16

Flitte Script is a beautiful Script, It suitable for wedding invitation, greeting cards, T-Shirt, Logo or any design that you create.comes with a complete set of standard characters, Alternates, stylistic Alternates, Punctuation & international glyphs


Features

 • UPPERCASE
 • lowercase
 • numeral
 • punctuation
 • international glyphs
 • Support PUA unicode (specially coded fonts)
 • Ligatures
 • Alternates Glyphs
 • Stylistic Alternates

Includes

 • Flitte Script.ttf
 • Flitte Script.otf
 • Web Font

How to Access OpenType Features?

To Access Alternate Characters Click The Link Below:

by using Windows Character Map with Adobe Photoshop (PS) https://www.youtube.com/watch?v=BScPsiubM1k by using Adobe Illustrator (AI) https://www.youtube.com/watch?v=y5XTaWYwWA4

THÔNG TIN

Flitte Script

Flitte Script

Flitte Script

Flitte Script

Flitte Script

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI