[Letterwerk] Carrosserie Typeface ~ $84

Carrosserie is made for display use, inspired by the shapes of the 30’s. It is a capital letter font with alternate characters and special domain symbols. Check the PDF: http://letterwerk.ch/wp-content/uploads/2012/04/Carrosserie-CharacterSet.pdf

The font is now available in Thin, Extra-Light, Light, Regular, Medium, Bold & Fat. Enjoy!

Files included :
– Carrosserie-Thin.otf (OpenType)
– Carrosserie-ExtraLight.otf (OpenType)
– Carrosserie-Light.otf (OpenType)
– Carrosserie-Regular.otf (OpenType)
– Carrosserie-Medium.otf (OpenType)
– Carrosserie-Bold.otf (OpenType)
– Carrosserie-Fat.otf (OpenType)

THÔNG TIN

  • Nhà thiết kế: Letterwerk
  • Ra mắt: 8/8/2014
  • Trọn bộ: 7 font ~ MUA NGAY!
  • Nguồn chia sẻ: baokg1997 – Vietdesigner

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI