[Leonard Posavec] 792 BRUSHES – ProBrush™ BUNDLE ~ $33

792 ProBrush BUNDLE ™ -77% -Added 197 NEW brushes!

  • Buy all PROBRUSH™ packs in one bundle worth $137 just for $33!

This professional Illustrator brush BUNDLE contains 792 high quality classic, ink, brush, pencil, coal, pastels, flowmaster and many other brushes from 17 ProBrush™ packs intended for professional designers, illustrators and artists.


Install instructions:

  • 1. File is in .zip , sometimes Mac users have problems with unpacking of this bundle. Problem should be resolved by using Zipeg program to unzip the file.
  • 2. Windows users: Brushes dont have .ai extension so you need to open them from Illustrator: Brushes – Other Library – find brushes and just click on them.
  • 3. Mac users: Just copy all of the brush files into your Illustrator brush Library. (User – Library – Application Support – Adobe – Adobe Illustrator (your version) – Your Language – Brushes)

Here is list of 17 professional ProBrush™ packs with short discription of them:


UPDATE – 3 NEW BRUSH PACKS!


This professional Illustrator brush pack contains 59 high quality handmade roller paint brushes and brush brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This professional Illustrator brush pack contains + 70 high quality handmade American style brushes for Photoshop and Illustrator intended for professional designers, illustrators and artists.


This professional Illustrator brush pack contains 59 high quality handmade chalk brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This professional Illustrator brush pack contains 156 high quality spray, ink, chalk, pastels and watercolors brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This professional Illustrator brush pack contains 83 high quality grunge, ink, flowmaster brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This professional Illustrator brush pack contains 80 high quality classic, ink, brush, pencil, coal brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This artistic brush contains 25 high quality HANDMADE halloween brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This artistic brush contains 25 high quality HANDMADE pastel brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This brush contains 30 high quality handmade 4th of july brushes and vector elements intended for professional designers, illustrators and artists.


This artistic brush contains 42 high quality HANDMADE paint artistic brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This vintage ornamental brush contains 28 high quality vintage ornamental brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This grunge brush contains 30 high quality HANDMADE spray brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This grunge brush contains 30 high quality HANDMADE paint grunge brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


his grunge brush contains 16 high quality HANDMADE chalk brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This grunge brush contains 16 high quality HANDMADE chalk brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This grunge brush contains 22 high quality HANDMADE paint grunge brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


This brush contains 16 high quality brushes intended for professional designers, illustrators and artists.


There is so many Adobe Photoshop brushes but it is really hard to find great Adobe Illustrator brushes.

THÔNG TIN

  • Nhà thiết kế: Leonard Posavec
  • Ra mắt: 27/2/2015
  • Trọn bộ: 792 Brush (trước đây là 595 Brush – sau đó được tác giả bổ sung) ~ MUA NGAY!
  • Yêu cầu phần mềm: Illustrator CS3+

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
   Fshare.vn   
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI