Jiw | BiteChalk Typeface + extras (4 font) ~ $16

BiteChalk Still with a chalk concepts, This is good for projects like a menuboards it’s specially designed cafe or restaurant ,background photoboots wedding, t-shirt, posters,etc and a touch of vector pack theme dessert, that allows you to mix and match pairs of ornaments to fit your design .


This is what you’ll be get:

  • BiteChalk.ttf
  • BiteChalk Bold.ttf
  • BiteChalk Normal.ttf
  • BiteChalk Slim.ttf
  • Extras ( Vector Pack Ai cs 3 & PNG )

THÔNG TIN

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

BiteChalk Typeface + extras

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI