Din Studio | Blacktail – Layered Vintage Font (4 fonts) ~ $25

Blacktail – Vintage Layered Font

The font is suitable for any design project, especially for vintage vibes.

Included :

  • Blacktail Regular
  • Blacktail Shadow
  • Blacktail Drop shadow
  • Blacktail Sword

Featured :

  • Character Set A-Z
  • Numerals and Punctuation (OpenType Standard) ·
  • Accents (Multilingual Characters) ·
  • PUA Encoded

THÔNG TIN

Din Studio | Blacktail - Layered Vintage Font (4 fonts) ~ $25

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI