Dealjumbo | Free Bundle vol.2 – 20 Mock-ups ~ FREE for Commercial Use

Dealjumbo Free Bundle vol.2 contains 20 presentation mock-up items for Adobe Photoshop from 12 talented designers for FREE!

With this deal you get:

  • 20 presentation Photoshop mock-up items
  • free for personal & commercial use!

Take a look at what you can get:

20FPM1

20 Amazing & FREE Presentation Mock-ups

1. Logo Mockup – Old Paint on Wooden Wall by Cruzine Design

Photorealistic logo/text mockup template in Adobe Photoshop *psd format (2300 x 1600 pix) from Cruzine Design exclusive for Dealjumbo!Great for your new logo or font presentations. Enjoy 😉

wlm2

2. Logo Mockup – Old Paint on Wooden Wall by Cruzine Design

Photorealistic logo/text mockup template in Adobe Photoshop *psd format (2300 x 1600 pix) from Cruzine Design exclusive for Dealjumbo!Great for your new logo or font presentations. Enjoy 😉

grunglogm1

3. Logo Mockup – Color Paint on Grass by Cruzine Design

Photorealistic logo/text mockup template in Adobe Photoshop *psd format (2300 x 1600 pix) from Cruzine Design exclusive for Dealjumbo!Great for your new logo or font presentations. Enjoy 😉

p2 p3

4. 2 Free Presentation Mock-ups by Cruzine Design

Logo and flyer/poster mock-up templates in Adobe Photoshop PSD format from Cruzine Design. Great for your artworks presentation! Enjoy 😉

logomockup postermockup

5. 6 Free Business Cards Mock-up Templates by Javier Torres

This 6 business card mock-up templates are from Javier Torres. Great for your new presentations! Download and enjoy 😉

prv2 prv3 prv4 prv5 prv6 prv7

6. Free Branding / Identity MockUp by Javier Torres

This amazing branding/identity/stationary mock-up template are from Javier Torres. Great for your new presentations! Download and enjoy 😉

pr2 pr3 pr4

7. Free Frame Mock-up Template by Antoine Pohu

Free frame on wall mock-up template from Antoine Pohu. Talented designer from Lille, France.

p1

8. 3 Free iMac Mock-ups by Antoine Pohu

3 free iMac mock-up templates from Antoine Pohu. Talented designer from Lille, France.

p1

9. 2 Free Frame Mock-ups by Trappist Monk

Free frame mock-up templates from Trappist Monk. Talented designer from Paris, France.

prv3 prv2

10. 3 Free Magazine Mock-ups by Wassim Awadallah

3 free magazine mock-up templates from Wassim Awadallah. Talented designer from Beirut, Lebanon.

p1 p2 p3 p4

11. Free Shopping Bag Mockup by Wassim Awadallah

Free shopping bag mock-up template from Wassim Awadallah. Talented designer from Beirut, Lebanon.

fsm1 fsm2

12. Free Stationery Mockup by Wassim Awadallah

Free stationery or branding mockup templates from Wassim Awadallah and Themeraid.

p1 p2 p3 p4 p5 p6

13. Free Tri-fold Brochure Mockup Template by Wassim Awadallah

Free tri-fold brochure mock-up template from Wassim Awadallah. Talented designer from Beirut, Lebanon.

p1 p2

14. 2 Free Stationery Mock-up Templates by Antonio Padilla

2 FREE presentation mock-up templates from Antonio Padilla. Perfect for showcasing and promoting your new corporate identity.

em2 em3

15. 4 Free iPhone6 & iPad Mockups by  Madebyvadim

4 free iPhone6 & iPad mock-up templates from Madebyvadim. Talented designer from Russia.

p2 p3 p4 p5

16. 2 Free MacBook Mock-ups by Petter Berg

2 free MacBook mock-up templates from Petter Berg. Talented designer from Stockholm, Sweden.

p2 p3

17. Free Cups Mockup Template by Kpelo Publicidade & Design

Free cups mock-up template from Kpelo Publicidade & Design. Talented designer from Guarulhos, Brazil.

cm2

18. 3 Free T-shirt Mock-ups by Alex Flueras

3 free t-shirt mock-up templates from Alex Flueras. Talented designer from Brasov, Romania.

p2 p3 p4

19. Free Photorealistic Magazine MockUp by Lesago

Free magazine mock-up template from Lesago. Talented designer from Banda Aceh, Indonesia.

prv1

20. Free Stationary Mock-up by Milovanović Miloš

Free stationary/branding mock-up from Milovanović Miloš. Talented designer from Kragujevac, Serbia. Download and enjoy :)

p2

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
      Upfile.vn
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI