[Ahmet Altun] Festivo LC – $119

With the lowercases of Festivo Letters Font Family, Festivo LC comes with new sketches, new shadows and also ornaments. Festivo LC Font Family is a handmade layered font which includes several textures and shadows. Different font types can be created using various combinations of Festivo LC Fonts and colors.The kernings and the metrics of Festivo LC Fonts are not the same as Festivo Letters’ kernings and metrics. It is advised not to use them together.The various possibilities of the Festivo Font Family allows you to create a lot of great works such as posters, magazines, printings, t-shirts etc.

  • Nhà thiết kế: Ahmet Altun
  • Ra mắt: 8/3/2014
  • Trọn bộ: 21 font – MUA NGAY!

 

 

Festivo LC

Festivo LC

Festivo LC

Festivo LC

 

LƯU Ý:

  • Nếu có điều kiện, mời các bạn mua font ủng hộ tác giả!
  • VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG FONT CHIA SẺ NÀY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Chọn server để tải :
Phongchuviet.com      
LƯU Ý :
- Nếu có điều kiện, mời các bạn mua bản quyền các tài nguyên thương mại ủng hộ tác giả!
- VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CÓ BẢN QUYỀN ĐƯỢC CHIA SẺ TẠI ĐÂY CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI